fredag 22 juli 2011

bergfast
Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa
Jes 26:4 (Galtispouda  20110719)

1 kommentar: