onsdag 16 maj 2012

inflation

Jag har alltid tyckt att det är intressant med sk kloka ord,  ordspråk, aforismer och dylikt. Jag har lånat böcker och läst och skrivit upp. Men i dag känner jag att jag kräks över allt sådant.
Det har gått inflation i kloka ord och det på grund av facebook där man varje dag möts av delade ord från alla möjliga och omöjliga håll.
Kloka ord i sig är bra, vi har mycket att lära av kloka uttalanden från våra medmänniskor men när man överöses av såna blir det mest en fadd smak  munnen...

Har börjat läsa i bibelns kloka ord; Ordspråksboken, och där finns vishet att hämta. Vishet som faktiskt håller måttet och som ger en substans i tillvaron.

  
 
Min son, om du tar emot mina ord
och gömmer mina bud inom dig,
så att du låter ditt öra ta vara på visheten
och böjer ditt hjärta till klokheten,
ja, om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten,
om du söker efter den som efter silver
och letar efter den som efter en skatt,
då skall du förstå HERRENS fruktan
och finna kunskapen om Gud.
  Ty det är HERREN som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd.
Åt de redbara har han visa råd i förvar,
en sköld är han för dem som lever ostraffligt,
han beskyddar det rättas stigar, sina frommas väg bevarar han.
Då skall du förstå rättfärdighet, rätt och redbarhet,
det godas alla vägar.
  Ty vishet skall komma in i ditt hjärta
och kunskap bli ljuvlig för din själ,
eftertänksamhet skall bevara dig och klokhet beskydda dig.
  Visheten skall rädda dig från det ondas väg,
från män som talar det som är förvänt,
från dem som överger det rättas stigar
för att färdas på mörkrets vägar,
från dem som gläds åt att göra det onda
och fröjdar sig åt ondskans förvrängningar,
från dem som går på krokiga stigar
och vandrar på villovägar.
 
(Ords 2:1-15)

1 kommentar:

  1. Ja tyvärr känner jag samma sak på facebook.
    Det blir helt enekelt för mycket när alla ska dela ut klokskaper som andra redan lagt ut.
    Tycker du gör rätt som hittar dina klokheter i bibeln. Jag hittar också många kloka ord i bloggar. Där blir det inte tröttsamt såsom det blir på facebook.

    SvaraRadera