lördag 26 november 2011

bereden väg...

...eller bered en väg?
 Är det nån skillnad?
Skrev fel i ett mejl till en god vän igår. Han hade spelat Bereden väg och jag hade gått här hemma och sjungit på densamma. Är det advent så är det ;-)!


Men tillbaka till begreppen som började snurra i mitt huvud när jag upptäckt mitt skrivfel. Är det nån skillnad på Bered en väg och Bereden väg? Jo jag tror att det är det! Handlar det om att bereda EN väg bland många för Herren eller handlar det om att bereda VÄGEN - den enda - för Herren? Jag tror på det sistnämnda. Det finns en väg att bereda, vägen rakt in i mitt hjärta! Till mitt hjärta finns bara en väg och den vill jag bereda för Herren!

Så jag önskar dig en fin och fridfull adventstid! Bered väg för Herren, du också!


Bereden väg för Herran!
Berg, sjunken, djup, stån opp.
Han kommer, han som fjärran
Var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste,
Av Davids hus den störste.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

Guds folk, för dig han träder,
En evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
Sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna,
Nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

Gör dina portar vida
För Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida
Att nå din salighet.
Kring jordens länder alla
Skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

1 kommentar: